بعضیا سه ساعت میشینن با پسرا و دخترای غریبه حرف میزنن با چه خوشروئی و خوش خندگی ،بعد وقتی مامامنشون یا باباشون صداشون میزنه اینقد آه و ناله و فغان سر میدن كه دیگه مامان و باباش بدشون میاد حتی صداش بزنن یا وقتی قراره به حرفا و درددله های مامان و باباشون گوش بدن یك اداهایی درمیارن كه نشون بدن خسته شدن و زود تمومش كنن حرفاشونوخاك برسر همچین آدمیه گفتم در جریان باشن چقد آدمای مزخرفی هستن. كسائی كه اینطوری هستن یه تجدید نظری داشته باشن رو رفتارش

ادامه مطلب  

سيستم اطلاعات مديريت(MIS) به زبان ساده  

سیستمی است كه جمع آوری، كنترل و پالایش داده های مورد نیاز سازمان را بر عهده داشته و با به كارگیری روش های مناسب هر سازمان ، اطلاعات پالایش شده را به منظور تصمیم ، برنامه ریزی و كنترل كلیه فرایندها در اختیار سطوح مختلف مدیران قرار می دهد را سیستم اطلا عات مدیریت (MIS) می نامند. MIS طرحی است كه با تفكیك سیستمها و رو ش های موجود در هر سازمان به دو گروه زیرتقسیم میكند : 1. پشتیبانی : شامل سیستمهای مالی ، اداری،پرسنلی، بازرگانی .... 2. عملیاتی : شامل سیستمه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1