زمستان آمد  

                                               زمستان آمد
            زمستان آمــــدوبــــربی پناهـــان خشم واکـرده                                                         
                                         زوحشت جـــــانــــوریکجا نشین انـــــدرسراکرده                   
            زبی رحمی چنان چــــــــون لشگرتـاتـاردرکشتن                                                         
                   

ادامه مطلب  

دانلود,استاندارد ها وضوابط ,طراحی آمفی تئاتر وسینما-پاورپوینت  

فهرست مطالب:
دانلود,استاندارد ها وضوابط ,طراحی آمفی تئاتر وسینما-پاورپوینت


تاریخ ایجاد


06/01/2017 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 103
  قیمت: 13500 تومان
  

 تعدادمشاهده
 2ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1