گودبای پوشک  

گویا به تازگی جشن "گودبای پوشک" برای بچه هایی که از پوشک گرفته می شوند،برگزار می شود؛ یعنی خیلی جدی کارت دعوت می نویسند و ملت را به جشنی دعوت میکنند که موضوعش گرفته شدن بچه از پوشک است.این هم که حتما می دانید،برای زمانی است که بچه به مرحله ای رسیده که بی هوا و باطیب خاطر،اقدام به آبیاری محل نمی کند بلکه لحظاتی قبل از آبیاری،والدین خود را صدا کرده و آن ها را در جریان قضیه می گذارد!بعد،مردم الان دارند برای این مرحله،جشن می گیرند!خیلی هم عالی است.

ادامه مطلب  

دچار شدم  

رویای من این چند شب شده دخترکی با لبخند شیرین و دامن توری صورتی که روی 
پیشانی اش رشته ی از گل بود ...
کاشکی می توانستم زیبایی اش وقتی که می رقصید به کلام بیاورم 
کاشکی می توانستی چرخ دامنش را ،گونه های صورتی اش را،لبخند جادویی اش را ببینی 
دماغ عملی نبود ،مانکن نبود ،کمی تپل بود ،پولدار نبود ،نامش هم از این چی چی ااا ها نبود 
ولی برقی تو ی نگاه و زنگی توی صدایش یود که تا حالا ذهن مرا درگیر کرده
حسم حس زمانی ست که خواب خوب می بینم و اطمینان دارم ک

ادامه مطلب  

باندهای مفسدین در اینستاگرام چه می کنند؟؟؟  

جوانان مؤمن بهانه را از مسئولین گرفتند
باندهای مفسدین در اینستاگرام چه می کنند؟
بیش از 5 سال است که شبکه اینستاگرام شروع به فعالیت کرده است. ماهیت این شبکه به انتشار تصاویر افراد وابسته است و به گونه ای طراحی شده که بتوان آن را بر روی تلفن همراه نصب کرد و با تصویر برداری از لحظات خاص و موقعیت های جالب، آن را با حلقه دوستان به اشتراک گذاشت. اما از زمانی که این شبکه در کشورمان با استقبال مواجه شد، جریان ها و افرادی خاص در این شبکه شروع به تشکیل ب

ادامه مطلب  

باندهای مفسدین در اینستاگرام چه می کنند؟؟؟  

جوانان مؤمن بهانه را از مسئولین گرفتند
باندهای مفسدین در اینستاگرام چه می کنند؟
بیش از 5 سال است که شبکه اینستاگرام شروع به فعالیت کرده است. ماهیت این شبکه به انتشار تصاویر افراد وابسته است و به گونه ای طراحی شده که بتوان آن را بر روی تلفن همراه نصب کرد و با تصویر برداری از لحظات خاص و موقعیت های جالب، آن را با حلقه دوستان به اشتراک گذاشت. اما از زمانی که این شبکه در کشورمان با استقبال مواجه شد، جریان ها و افرادی خاص در این شبکه شروع به تشکیل ب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1